פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 General Enquiries

All Enquiries

 Account Suspended or Account Expired

If you facing message of Account Suspended or Account Expired. You must renew your plan with in 7 days. If you facing any error while payment transaction or facing any other issue, please create ticket and one of our technician will guide you.